K.O.B.İ Özel

Denetim

Pars Global Gümrük Müşavirliği aşağıdaki konularda Denetim hizmeti vermektedir.

1-Beyanname Kontrol :

Gümrük Kanununun 234. Maddesinin 5. Fıkrası hatalı yapılan beyanlardan dolayı düşülecek cezalarda %85’lik bir indirim ön görmektedir. Bu nedenle beyan edilen kıymet ve vergi oranları kontrol edilmekte ceza oluşturması muhtemelen kalemler tespit edilip , onayınıza istinaden gümrük idaresine gerekli başvurular yapılmaktadır.

 

2-Antrepo Stok Kontrol:

Özellikle C sınıfı antrepoların stok sayımları yapılmakta , stok kayıt defterleri ilgili gümrük beyannameleri ile mukayese edilerek hataların düzeltilmesi sağlanmaktadır.