K.O.B.İ Özel

Eğitim

Dış Ticaret yapan veya Dış Ticaret yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kurumlara dış ticaret bilgilendirme seminerleri yapan odalara birliklere Dış Ticaret Mevzuatı eğitim ve seminerleri verilmektedir.

-Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri ,
-Dahilde İşleme Rejimi ,
-Hariçte İşleme Rejimi ,
-Eşyanın Gümrük Kıymeti ,
-Dış Ticaret mevzuatına göre Kabahatler ve Suçlar ,
-Tarife ve Menşe